Voor patiënten die overwegen een echte second opinion aan te vragen, zal het een aanwinst zijn eerst online Ruggespraak te kunnen houden met een onafhankelijke arts. Wellicht is na die Ruggespraak de medische problematiek zodanig verhelderd dat geen verdere actie nodig is.

In circa 60% van de gevallen is de vraag om een second opinion het gevolg van onduidelijkheid in de communicatie door over onderzoek en behandeling tussen de behandelend arts en de patiënt. Emoties als angst, verdriet en onzekerheid kunnen welgemeende gesprekken danig verstoren.

“Even afstand nemen van de eerste mededeling samen met een onafhankelijke arts kan dan veel rust en bezinning brengen; vaak zodanig dat het eerste plan van een second opinion niet meer uitgevoerd hoeft te worden en de binding met de behandelend arts intact blijft” aldus Steef van ’t Pad Bosch, initiatiefnemer van 2eArtsOnline.nl.

Verzekerden bij oa Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero Achmea en OZF kunnen zich via hun Zorgcoach (071-3640280) aanmelden op www.2eArtsOnine.nl; ze stellen hun vraag en kiezen een arts. Via een beveiligd systeem kan ook extra informatie worden opgestuurd. Binnen een dag reageert de betreffende arts. De service wordt volledig vergoed.