Even Ruggespraak houden…

Voor patiënten die overwegen een echte second opinion aan te vragen, zal het een aanwinst zijn eerst Ruggespraak te kunnen houden met een onafhankelijke deskundige. Wellicht is na die Ruggespraak de medische problematiek zodanig verhelderd dat geen verdere actie nodig is.

Zeer vaak is de vraag om een second opinion het gevolg van onduidelijkheid in de communicatie over onderzoek en behandeling tussen de behandelend arts en de patiënt. Emoties als angst, verdriet en onzekerheid kunnen welgemeende gesprekken danig verstoren.

Even afstand nemen van de eerste mededeling samen met een onafhankelijke arts (de Ruggespraak) kan dan veel rust en bezinning brengen; vaak zodanig dat het eerste plan van een second opinion niet meer uitgevoerd hoeft te worden en de binding met de behandelend arts intact blijft.

MedicalWork heeft in mei 2015 als eerste een dergelijke service geïntroduceerd. Patiënten kunnen zich via hun Zorgcoach aanmelden op het Online Platform www.2eArtsOnline.nl; ze stellen hun vraag en kiezen een arts. Via een beveiligd systeem kan ook extra informatie worden opgestuurd. Binnen een dag reageert de betreffende arts en binnen drie dagen komt er een antwoord op de vraag bij de patiënt terug.

2e Arts Online wordt verzekerd door:

Naar 2eArtsOnline.nl

De service wordt volledig vergoed.

Verzekerden bij oa Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero Achmea en OZF kunnen zich aanmelden op www.2eArtsOnine.nl. Bel uw zorgcoach: 071-36 40 280
Naar 2eArtsOnline.nl